top of page

【紐西蘭兩馬會合併 增獎金求變保持競爭力】

Homan

9 November 2020 at 12:19:17 pm

近年紐西蘭好馬不斷外流到澳洲及香港,其中一個原因相信是獎金較低。今日兩個位於奧克蘭既馬會——Auckland Racing Club (ARC) 及 Counties Racing Club (CRC) 向大眾發公開信公布呢兩個馬會將會合併,以保持紐西蘭賽馬競爭力。

佢地除左公布合併,更提出以下數項方案改革現行體制:

1. 每場Stakes 級別賽事總獎金由五萬紐元(約二十六萬港元)增至十萬紐元(約五十二萬港元)
2. 重鋪愛沙妮馬埸草地賽道,以符合國際標準。草地賽道為StrathAyr,即與沙田馬場一樣既沙網草地賽道。每年至少舉行四十個賽日。
3. 每年有十場賽事總獎金達五十萬紐元(約二百六十萬港元)及三場賽事總獎金達一百萬紐元(約五百二十萬港元)

雖然現時改革計劃既細節仍需討論,但兩個位於奧克蘭既馬會合併已成定局,相信擁有兩個奧克蘭地區馬場(愛沙妮馬埸及普基高希馬場)既新馬會可以對當地馬圈帶來一番景象。

Source: Auckland Racing Club

bottom of page