top of page

【突發】莫艾誠剛在梭士百利馬場發生意外送院

Ramos

30 September 2021 at 1:31:34 pm

傷勢如何真係要等詳細檢查後先知。「創世駒」凱旋門駛唔駛搵定後備騎師?

啱啱喺英國梭士百利馬場第一場賽事,馬匹行圈嗰陣,莫艾誠策騎Oasis Gift,上馬後隻馬突然大發脾氣,突然向住亮相圈圍欄衝埋去,莫艾誠繼而塊面率先撞咗埋欄度,狀甚痛苦,其他馬都俾Oasis Gift嚇親。莫艾誠雖然清醒,但為安全起見送院治療。

佢喺凱旋門大賽一早卜咗日本馬「創世駒」出戰,如今受傷,佢出唔出到賽,真係要等詳細檢查後先知。定係會換人跑,換嘅話又換邊個呢?星期日自有分曉。

意外經過: https://twitter.com/racingtv/status/1443560246862036992?s=21

20211001 9:52 am 更新
莫艾誠嘴唇同臉都受傷,縫了幾針。現已出院並於今晚雅士谷賽事上陣,相信是次意外影響不大。

Source: Racing TV
Photo: Racing TV

bottom of page