top of page

【積極減磅】

Homan

2 December 2019 at 4:14:24 pm

星期日將會策騎「忠心勇士」出戰香港短途錦標既潘頓,將會係星期三國際騎師錦標賽復出。

星期日將會策騎「忠心勇士」出戰香港短途錦標既潘頓,將會係星期三國際騎師錦標賽復出。佢今日接受傳媒訪問時透露,佢係停賽期間積極減磅,務求以117磅策騎「忠心勇士」上陣。佢講笑咁話自己呢排每餐既份量都好少,已經好耐冇試過咁餓。雖然係咁,但佢話自己既身體一日比一日習慣,並有信心去到星期日可以造到117磅。而佢既餐單都以植物為主,以確保腎石問題不會返發。

Source: SCMP

bottom of page