top of page

【禁藥醜聞】法國練馬世家Rossi 家族上週被拘留 「笑來威」轉倉

Homan

14 December 2021 at 12:28:16 am

三位法國練馬師Frederic Rossi (羅善)、 Cedric Rossi (羅修彥)及 Charley Rossi(羅世義)上星期被指使用興奮劑,被當地警方拘留。

當地警方經過一輪偵查,決定於上週採取行動並於行動中拘留15人,當中除左上述三位練馬師外,亦有獸醫及羅世義妻子——騎師Jessica Marcialis等。當地警方指呢15位人士涉於馬匹身上使用禁藥及偽造行為。拘留於上星期四結束,羅善透過律師向傳媒指佢現時從未因使用禁藥而被定罪,而且佢嘅賽駒於比賽後都未對禁藥呈陽性。另外佢馬房內亦未有搜出禁藥。佢將會於未來數個月證明自己係無辜。

羅善從練超過二十年,當中以「隨夢而行」(Dream And Do)贏出2020年法國一千堅尼冠軍。而羅修彥則為英國冠軍錦標盟主「笑來威」(Sealiway)嘅練馬師。由於上述三人因禁藥風波而被拘留,於佢地旗下馬房嘅賽駒需轉去其他馬房。「笑來威」已經決定轉到Francis-Henri Graffard(葛威法)馬房,並繼續備戰來年各項大賽,當中包括沙特盃。

法國馬會就話佢地除咗喺賽事前後進行興奮劑測試外,亦會於賽駒接受訓練時及於牧場休養時都會為佢地進行測試。每年接近總共三萬次興奮劑測試,耗費約一千萬歐羅(約八千八百萬港元)。至於今次事件是否因為佢地喺測試中見到異樣而尋求警方協助呢?佢地對此未有評論,僅指會密切留意事態發展。


Source: Racing Post, at the races, Paris turf
Photo: at the races

bottom of page