top of page

【睇黎佢無乜興趣】新英王查理斯三世將出售名下十二駒

Homan

18 October 2022 at 9:30:43 am

上任英女王伊利沙伯二世早前辭世,其名下賽駒轉到新任國王查理斯三世名下,以The King名義繼承。

根據英國每日郵報報導,將會有12匹查理斯三世名下賽駒安排喺達德素拍賣會拍賣,比以往英女王每年多5匹。查理斯三世接手時有37匹賽駒,即佢會出售近三分一嘅現役賽駒,當中有Just Fine 及 Love Affairs兩駒,前者為查理斯三世名下首匹頭馬。

而每日郵報引述消息人士指佢地曾經討論過皇室牧場Royal Sandringham 牧場會逐步減產,並於三年內關閉營運。該消息人士表示皇室牧場或可於三年內變成博物館,將會十分可惜。現時有38匹雌馬於該牧場配種。

每日郵報亦引述皇室消息人士就話佢地有意減少擁有馬匹嘅數量,但皇室無意全面撤出馬壇。皇室希望可以保留傳統,但佢地唔會做到伊利沙伯二世嘅規模,畢竟佢地無伊利沙伯二世般對賽馬極具熱情。

伊利沙伯二世於賽馬投放大量資金及心力,除非搵到一個再有興趣出錢出力嘅皇室成員,否則英國皇室於英國賽馬嘅投入度會越黎越少。

Source: Dailymail
Photo: Racing Post
==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page