top of page

【疑似向G1 Winning Sire致敬】「雄心威龍」贏出NZB Hong Kong Derby

Homan

7 October 2021 at 3:53:23 pm

早前同大家提過紐西蘭為左宣傳佢地嘅馬有幾勁,特登製作紐西蘭產馬香港打吡戰(相關報導:https://bit.ly/3oo4Aeh

今日賽事就完成左,正當大家以為去到2021年,再加上呢一兩年嘅模擬賽都係3D畫面之際。紐西蘭製作方面就疑似向街機遊戲G1 Winning Sire致敬,利用2D路軌形式呈現賽事,相當令人懷念。

賽事片段:https://www.nzb.co.nz/hkderby

而賽事結果最後由2011年香港打吡冠軍「雄心威龍」贏得,雖然2020年香港打吡冠軍「金鎗六十」一度領先,但最終被「雄心威龍」追過。第三係2005年香港打吡冠軍「爪皇凌雨」。你地又覺得呢賽果又點呢?無論結果你滿唔滿意都好,NZB都收到一個唔錯嘅宣傳效果,睇下其他地區會唔會有意效法喇!

Source: NZB
Photo: NZB

bottom of page