top of page

【無敗白毛一級賽冠軍Sodashi直接進軍櫻花賞】

Homan

4 January 2021 at 2:31:31 pm

上月中於兩歲雌馬一級賽阪神JF贏馬既白毛賽駒Sodashi(ソダシ),將會於四月既櫻花賞復出,並唔會出戰任何前哨戰。

練馬師須貝尚介就表示呢匹白毛上年四場賽事都耗力不少,Sodashi需要較長時間休息。佢希望Sodashi可以早日番馬房,為直出櫻花賞做好準備。

Source: デイリースポーツ

bottom of page