top of page

【澳洲gogogo】馬昆與杜苑欣有意到澳洲客串

Homan

20 June 2022 at 7:36:24 am

馬昆近年不時喺年初到澳洲客串,同時亦取得不俗的成績。馬昆有意來年再到澳洲客串,而今次會帶埋太太杜苑欣一同前往。

據Racing.com報導,馬昆希望喺來年一至三月到澳洲客串,佢對於自己今年未能到澳洲客串感到唔開心,不過都無辦法。佢希望來年可以再去澳洲並首次到墨爾本出戰一級賽,畢竟早前都係集中喺悉尼上陣。

而馬昆太太——杜苑欣就話聽過馬昆話澳洲係佢第二個家,所以佢一直想到當地客串,或者來年會同馬昆一同到澳洲客串,並會嘗試喺當地尋找機遇。年初嘅時候正好填補英國平地馬季嘅平靜時期,佢地因而樂意前往。

隨著世界各地恢復流動,睇黎我地會再次見到歐洲嘅前列騎師到世界各地客串,期待呢一對夫婦到澳洲上陣客串並取得佳績。

Source: Racing.com
Photo: Sporting life

bottom of page