top of page

【澳洲山火持續 馬圈有錢出錢有力出力】

Homan

4 January 2020 at 4:35:17 pm

澳洲山火持續四個月仍未受控,新南威爾斯省受到嚴重破壞,大量林木被毀,情況仍未受到控制。好多動物因此喪生,當地消防員已經連月黎不斷撲救,但奈何係少落雨及高溫下既強風,火勢不斷漫延。

澳洲騎師貝湯美提出捐助比一啲協助災民既基金會。每當佢贏一場頭馬,佢就會捐二百五十澳元。維省騎師連達文表示支持,並跟隨貝湯美,同樣會於每贏得一場就捐出二百五十澳元。而一啲見習生如勞愛德仔仔Jaden亦決將琴晚於格堡(Cranbourne)所得既策騎費捐出。騎師不時都會響應一啲公益活動。幾年前,安國倫及貝湯美等曾留鬚籌款。

而早前其中一個重災區Bairnsdale,區內既Bairnsdale馬場亦開放並成為救援中心,比有需要人士入去暫住。現時新南威爾斯已宣布緊急狀態,希望當地山火可以盡快受控,始終除左林木外,亦有好多住係入面既動物受到波及。

Source: Punters.com.au

bottom of page