top of page

【澳洲季尾】墨盃冠軍騎師將首度登上維省冠軍騎師 NSW都係呢位高手

Homan

29 July 2022 at 9:01:43 am

黎到七月尾,澳洲馬季亦接近尾聲,將於7月31號結束。而兩個州,維多利亞州同新南威爾斯州嘅冠軍騎師基本上已經確定。

曾於2020年策「加班費」(Twilight Payment)攻下墨爾本盃嘅麥利奧(Jye McNeil),佢將會贏得今年維省冠軍騎師。現時以76場城市馬場頭馬帶頭,拋離曾經於季內長時間停賽嘅賈傑美19場。呢位27歲騎師今季76場頭馬當中有兩場喺一級賽冠軍,佢憑「離鄉別井」(Homesman)攻下澳洲盃及I'm Thunderstruck攻下杜勒讓賽。

而新南威爾斯州嘅冠軍都係麥道朗,佢季內贏出103場城市頭馬,除左連續四季都可以贏得三位數城市頭馬外,亦令佢可以第六度贏得新南威爾斯州冠軍騎師。今季除左喺澳洲國內威威之外,佢仲策「綠化帶」(Nature Strip)攻下皇席錦標,絕對喺豐收嘅一季。

新一季澳洲馬季會由8月1號開始重新計算。

Source: racingaustralia
Photo: Racing.com

bottom of page