top of page

【準備轉崗位】巫斯義將於2023年轉職練馬師

Homan

1 January 2022 at 3:09:30 pm

曾喺世界各地策騎上陣並取得優異成績嘅殿堂級騎師巫斯義,於2016年5月離港後,曾到新加坡及番回歐洲策騎至今。

巫斯義琴日接受傳媒時透露自己希望可以喺來年(2023年)開倉練馬。巫斯義早前已接受練馬師牌照考試,並等候考試結果。佢自己就話自己唔會急於立刻開倉,佢會先攞到牌先然後慢慢為開倉計劃。

佢相信自己會先喺尚蒂伊(Chantilly)作練馬基地。睇下下年係咪真係見到練馬師身份嘅巫斯義喇!


延伸閱讀——賢仔評巫斯義:https://www.youtube.com/watch?v=19p7AVREKbs

Source: planetsport
Photo: HKJC

bottom of page