top of page

【準備移民?】

Homan

2 December 2019 at 4:51:43 pm

上星期六特夫方丹馬場上演Gauteng Summer Cup,但賽日因為馬房工作人員示威而延遲兩個鐘。

上星期六特夫方丹馬場上演Gauteng Summer Cup,但賽日因為馬房工作人員示威而延遲兩個鐘。示威者要求在工資上有更好待遇,而於特夫方丹馬場最大型的賽馬日示威。警察隨後到場將示威驅散,當中曾使用橡膠子彈。從網上影片所見,示威者並沒特別行動。

南非練馬師郭克表示,示威令佢對南非賽馬既忠誠產生疑問。事實上,佢既仔仔Matthew已經係澳洲開左個衛星倉,黎緊亦都有郭克訓練既南非賽駒運往當地出賽。

Source: Racing Post
Video: @HHaralambous

bottom of page