top of page

【湛兄】法國騎師湛明諾到美國發展

Homan

8 January 2022 at 3:04:13 am

現年28歲嘅法國騎師湛明諾(Vincent Cheminaud)將離開法國,轉到美國發展。

年輕時已經成名嘅湛明諾,早於20歲贏得法國跳欄冠軍騎師頭銜,及後一年轉戰平地賽。當時憑著鴨都拿名下嘅「新桂」(New Bay)贏出法國打吡大賽。之後佢曾到香港客串,但成績唔太理想,雖然佢當時就有策騎「富林特郡」(Flintshire)出戰2015年香港瓶,但當時敗於「高地之舞」(Highland Reel)蹄下,屈居亞軍。

喺啱啱過去嘅法國馬季,佢合共贏得40場頭馬,排喺騎師榜嘅第27名。頭馬數字一直下跌,或許因為咁樣先決定突破自己,轉到美國發展。佢接受當地傳媒訪問時透露,如果一切順利,會直接喺美國安頓落黎,唔會番回法國。佢將會主力喺佛羅里達及肯塔基之間接座騎。

佢嘅家人亦會喺學年結束後先會同佢喺美國會合。有一啲喺美國策騎噆騎師本身都係法國人,湛明諾就話自己未同佢地聯絡過,但佢知道佢自己嘅經理人同鄭朗升(Florent Géroux)相熟,或許到時搵佢地幫手都唔定。

Source: equidia.fr
Photo: HKJC

bottom of page