top of page

【減磅困難】跳欄賽成Campbell Rawiller新目標

Homan

3 February 2023 at 3:28:26 am

騎師羅理雅嘅公子Campbell Rawiller早前已開展其策騎生涯,近來轉到南澳發展。

呢位被香港傳媒叫佢「金寶」嘅21歲年輕人接受Racing.com嘅訪問時表示自己將會希望出戰跳欄賽。佢就話此舉並非代表佢會放棄跳欄賽,佢只係希望自己可以喺冬季嘅時候多啲機會。另一個原因係佢為自己需要大幅減磅感到壓力。佢話自己每星期都需要減4至5公斤,意味著佢好難保持到一個合適嘅體重,無疑對佢帶來精神壓力。

為左可以增加上陣機會,令自己可以出戰埋跳欄賽係佢諗到且可行嘅方法。佢早前已經於Mornington策跳欄賽駒操練,而且佢話自己喺香港果陣曾出席一啲場地障礙比賽。加上跳欄騎師Steve Pateman同曾任跳欄騎師嘅練馬師Clayton Douglas都成為佢嘅導師。因此佢相信自己可以應付到跳欄賽事。

佢重申自己並唔會放棄平地賽事,事實上佢仍然好期待每個星期六到阿德萊德上陣。

Source: Racing.com
Photo: Racing.com
==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page