top of page

【涉家庭暴力】美國殿堂級騎師戴崇謀被捕

Homan

29 January 2022 at 10:38:53 am

現年51歲嘅美國騎師戴崇謀喺2004年被選入美國賽馬殿堂。不過近日因刑事案被捕,佢將會暫時缺陣。

戴崇謀現時贏超過6000場頭馬,為美國數一數二嘅傳奇騎師。佢曾於美國三冠大賽中贏過七次,當中有1998年Real Quiet及2008年Big Brown攻下首兩關賽事。外媒指戴崇謀因家庭暴力問題被捕,而佢暫時未能保釋,故原本配戴崇謀出戰飛馬世界盃嘅 Stilleto Boy 將回配奧天誠(Jose Ortiz)出戰。

戴崇謀近10幾年不時傳出醜聞,佢於2010年及2012年曾未能通過酒精測試,佢喺2011年用車撞到一名紐約馬會保安。雖然佢2016年參加戒酒復康計劃,但2020年佢曾捲入爭吵而被德爾馬馬場禁賽三個月,及後再因言論惹爭議而被罰15日禁賽。

Source: Bloodhorse
Photo: Racing Post

bottom of page