top of page

【正常部署】「三拍子」部署薩塞克斯錦標

Homan

27 June 2023 at 9:18:21 am

由黎偉安(Kevin Ryan)訓練的「三拍子」(Triple Time),上星期喺郭能胯下揚威女皇安妮錦標。

「三拍子」因傷而缺席樂景傑錦標,女皇安妮錦標為其季內初出,新鮮感極強嘅「三拍子」於郭能胯下能夠安穩落黎,專注競跑。黎偉安指郭能令「三拍子」可以發揮真正實力,賽前黎偉安就向郭能表示佢認為「三拍子」係佢練馬生涯以來最好的一匹賽駒,結果佢順利取得頭馬。

黎偉安就表示「三拍子」下一個目標一如其他一哩馬的部署,會以光榮古活賽期的薩塞克斯錦標為目標。之後或會到法國出戰傑克莫華大賽,再以女皇伊利沙伯二世錦標為目標。

Source: Racing Post
Photo: Racing Post
==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page