top of page

【歐洲堅尼簡短戰報 - 西班牙,俄羅斯,匈牙利及德國 (一千堅尼)】

Ramos

22 June 2020 at 11:34:04 am

剛過去的星期二至六,皇家雅士谷賽期順利舉行。而啱啱嘅星期日,歐洲仲有其他地方跑咗一系列的堅尼賽事,今日同大家飛去俄羅斯,西班牙,匈牙利及德國。

俄羅斯雖然並未有列入「藍冊」內,但如果大家未善忘的話,今年杜拜超級星期六,巴斯塔基亞錦標亞軍「天空之鏡」(Tuz) 之前曾是於俄羅斯出賽的賽駒,唔知「天空之鏡」留喺俄羅斯有冇得掃哂當地嘅三歲賽事呢?由於 Central Moscow Hippodrome 馬場主要為泥地跑道,大部分賽駒皆從美國購入,當然,都有自國培育的賽駒。一千堅尼由自國培育的Beata 勝出;二千堅尼則由美國輸入馬 Femistokl 勝出。

西班牙一千堅尼由「黎明路向」子嗣 Pravia 贏馬;二千堅尼則由「戲劇泰斗」子嗣 Rodaballo 勝出。

匈牙利一,二千堅尼於布達佩斯的 Kinscem Park 上演,一千堅尼由 Antilopa 勝出;二千堅尼則由 Charlie Firpo勝出,兩匹勝出賽駒皆出自父系 Sir Prancealot。

而德國一千堅尼則於杜塞爾多夫馬場上演,由范以誠策騎的 Lancade 贏馬。

Source & Video: @WorldRacing1

bottom of page