top of page

【欠缺耐性?】被拍到連鞭馬術賽駒十下 杜迪爵士表示歉意

Homan

13 February 2022 at 12:11:43 pm

英國練馬師杜迪爵士(Sir Mark Todd)不但係純種馬練馬師,同時都係一位馬術運動員。當然佢都會協助訓練馬術用賽駒。

呢位2019年女皇盃參賽馬「遠近馳名」(Eminent)嘅練馬師,被拍到訓練馬術賽駒跨越水障礙時,佢用長鞭連續鞭打賽駒10下,以逼使馬匹進入水障礙。該影片最後被放上網,並引來網民批評。

At The Races 主持Matt Chapman更形容今次事件比早前伊雅樂照片事件更差。杜迪爵士為賽馬界其中一個標誌人物,其一舉一動都會受注目。如今次事件曝光後,杜迪爵士未有受罰,可能會傳遞錯誤信息,令其他人有樣學樣。

杜迪爵士發表聲明表示歉意,佢指自己應該要馬匹及騎者之間建立互信,並以耐心及善良係取得成果的最佳方式。佢認為對馬匹嘅同理心喺令佢可以於呢個馬圈成功因素。佢對自己今次未有堅持呢一點,而作出嘅行為感到失望。

杜迪爵士影片:https://twitter.com/AndrewGourdie/status/1492597704861437952

Source: Racing Post, At The Races
Photo: Racing Post

bottom of page