top of page

【模式改變】高多芬或不再有賽駒於愛爾蘭受訓

Homan

10 August 2022 at 4:31:19 am

高多芬近年喺歐洲嘅成績相當唔錯,練馬師艾柏賓可謂功不可沒。或者因為咁,高多芬集團決定停止將旗下兩歲馬送到愛爾蘭服役。

每年高多芬集團都會開會決定將兩歲馬運往過一個地區及交由邊一個練馬師訓練。以往都有唔少愛爾蘭練馬師訓練高多芬賽駒,如鮑爾傑(Jim Bolger)及何富德(Michael Halford)等。

近年高多芬亦逐步減少將兩歲賽駒送到當地服役,由2017年嘅71匹下降至2021年嘅8匹。而今年佢地決定唔送任何賽駒到當地。高多芬愛爾蘭嘅營運總監Joe Osborne就話隨著Safecracker於莫狄馬房退役後,相信可見將來都唔會有以愛爾蘭為訓練基地嘅高多芬賽駒。

Source: Racing Post
Photo: Racing Post

bottom of page