top of page

【柏寶認證:賈傑美可破我紀錄】

Homan

28 January 2021 at 5:00:46 am

前香港騎師柏寶自上年覺士盾後再未有上陣,一直受頸及肩傷影響既佢就表示現時已有好轉。柏寶就話自己唔急於復出,會慢慢恢復狀態先復出。

呢位單季維省城市頭馬紀錄保持者接受媒體訪問時透露留意到今季大爆發既賈傑美(Jamie Kah),仲認為對方可以打破自己於1999/2000馬季造出既99.5場頭馬紀錄。佢認為現時賈傑美不但策騎技巧出色,且獲得大馬房支持。現時取得51場城市頭馬既賈傑美,有望於今個澳洲馬季完結前(2021年7月31日前)打破其頭馬紀錄。

Source: Racenet

bottom of page