top of page

【杜苑欣破紀錄】

Homan

6 December 2019 at 10:31:21 am

琴晚英國騎師杜苑欣(Hollie Doyle)贏得佢今年第107場頭馬,成功打破原本由哥黛妍保持既單年女騎師頭馬紀錄。

琴晚英國騎師杜苑欣(Hollie Doyle)贏得佢今年第107場頭馬,成功打破原本由哥黛妍保持既單年女騎師頭馬紀錄。佢就話可以破到紀錄感到非常開心。現年23歲既佢相信自己將來仲有好多季可以騎,而且不斷下學習,之後應該可以再刷新紀錄。今年仲有成三個星期左右先完,佢仲有機會將頭馬數字提高。今年陣上表現出色及自信既佢,唔知男朋友馬昆(Tom Marquand)會唔會獎勵下佢呢?

Source: Racing Post

bottom of page