top of page

【李寶利美國首勝分級賽】

鹿

22 June 2020 at 8:28:47 am

半年前放棄香港牌照轉到美國發展嘅李寶利,終於贏到佢喺美國嘅首項分級賽。

半年前放棄香港牌照轉到美國發展嘅李寶利,終於贏到佢喺美國嘅首項分級賽,佢喺星期日聖雅尼塔馬場舉行嘅三級賽 San Juan Capistrano Stakes 策騎次熱門 Red King 贏馬,呢場頭馬亦係李寶利轉往美國發展後第 50 場勝仗,賽後佢亦喺 Twitter 分享喜悅,更見到杜利萊留言祝賀。而截至現時為止,李寶利今年嘅勝出率及前三名率分別係 18% 及 49%,成績相當唔錯,希望將來可以喺更大嘅舞台上見到佢揚威。

贏馬片段( 2 號馬、2 檔、深藍衫白色袖 ):
https://www.youtube.com/watch?v=VaR50w4pIAo

(Photo: Racing Dudes / Benoit)

bottom of page