top of page

【未驗傷先出售】「鼓動」百分之四十股權將售出

Homan

3 February 2022 at 12:11:53 pm

上年嘅戴花錦標、東寶錦標及考菲爾德盃盟主「鼓動」(Incentivise),早前喺墨爾本盃跑入亞軍後,被驗出受傷。而有機會因此斷送競賽生涯。

「鼓動」一直於昆士蘭休養,將於二月尾再做多一次電腦掃描,確認傷患並決定是否繼續服役。「鼓動」現時由三批人擁有,包括於上年中購入百分之50嘅Brae Sokolski及 Ozzie Kheir、負責培養並喺上年中轉到維省前訓練「鼓動」嘅Steve Tregea。身為練馬師嘅佢持有百分之40嘅股權。其餘馬主則持有百分之10。近日當地馬圈一直流傳Steve Tregea會出售餘下百分之40嘅股權,早前佢地一直否認有關傳聞。

不過,今日Racing.com報導,Steve Tregea將出售百分之40嘅股權,但未有解釋進一步原因。而原本留喺昆士蘭嘅「鼓動」,現時當地馬會資料顯示該駒正進行易手,而未有相關練馬師資料。馬主之一Brae Sokolski早前表示「鼓動」將會喺今個月稍後回到莫德馬房。究竟是否因為合夥馬主間出現分歧而引起事件,但相信稍後會有更深入嘅消息。

Source: Racing.com
Photo: Trackside Photography

bottom of page