top of page

【會再來港嗎?】澳洲騎師麥利奧麥利奧返澳首上陣

Homan

11 January 2023 at 5:21:54 am

澳洲騎師麥利奧上月中完成香港客串後,番到澳洲一直未有上陣,享受幾個星期嘅假期。

麥利奧將會喺今日於Sandown上陣,喺佢自香港返到澳洲後第一次上陣。佢接受傳媒訪問時談及香港客串之旅。佢就話佢同佢同行嘅家人相當喜歡香港之旅,而且馬會相當照顧佢地一家人。

佢就話自己受到當時嘅疫情限制影響,只可為一啲前列練馬師操馬,但因隔離而未有得到好多策騎上陣嘅機會。不過,佢正面啲睇就話,今次除左贏到一場頭馬外,亦有少部分策騎得唔錯嘅賽事。最緊要係今次可以得到一啲國際級賽事體驗,同埋可以認識到一啲好好及對自己有幫助嘅人,擴闊佢自己嘅賽馬圈子,達到此行原本嘅目的。

麥利奧就話佢有意再到香港短期客串,可能去到今季香港冠軍賽馬日前後,但就話無意長期留港客串。佢今日將於Sandown 馬場上陣,為練馬師紀飛及郭明勛(Robbie Griffiths & Mathew de Kock)策騎兩駒上陣。

Source: Racing.com
Photo: HKJC

==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page