top of page

【暫時擱置】維省今年不會舉辦夏季無鞭系列賽

Homan

16 August 2023 at 5:11:46 am

早前維省馬會內部一份計劃書顯示,維省希望於夏季賽期舉辦無鞭系列賽,並藉系列賽引入多項新措施,被指不切實際。

當中包括邀請練馬師以隊際形式參賽、賽事中騎師唔可以打鞭及參賽騎師可以配戴耳機與練馬師直接溝通等。

計劃書流出後,隨著引起馬圈討論。唔少人都認為此舉不切實際,同時亦有騎師指管理層睇得太多Netflix,先會有如此舉動。

維省馬會行政總裁Andrew Jones早前就話傾向唔接受計劃書,認為計劃要喺今年舉行系列賽十分倉卒,認為就算要喺賽事中允許騎師戴耳機,佢會先喺晨操及試閘中測試,先可以喺賽事中應用。

維省馬會董事局星期二審議有計劃書,決定接納維省馬會管理建議,擱置夏季無鞭系列賽計劃。但並唔代表下年唔會執行有關建議。

事實上,佢地之所以拒絕於今年執行有關計劃,係因為唔夠預算。不排除下年有足夠預算下,該計劃會重新展開,並最終獲通過實現有關方案,且看下年會否執行。

Source: Racing.com
Photo: Racing.com
==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page