top of page

【是我的貼文起了作用?】莫雷拉:歡迎馬會照顧精神健康措施

Homan

20 September 2021 at 3:17:35 pm

騎師莫雷拉上月接受訪問指佢曾受抑鬱困擾,當時求助馬會無門(相關報導:https://bit.ly/3zkPesZ)。事隔一個月多啲,馬會公布新措施回應。

根據SCMP報導,馬會會引入體育心理學家協助騎師,需要協助嘅騎師可以約見體育心理學家。而為左保持騎師心理健康,馬會亦會設立一個程序建立每位騎師嘅心理健康基線,亦即係一旦騎師跌出基線,或需要接受心靈協助。

除左提供即時治療外,教育何謂情緒問題或精神健康都相當重要,不但可以等騎師可以及早發現,同時亦唔會讓騎師諱疾忌醫。馬會將建立一系列教材,讓騎師可以了解相關課題及如何處理。另外,馬會指正研究將支援範圍拓展至練馬師。

騎師莫雷拉表示歡迎馬會有關措施,認為措施顯示出馬會發現問題後,樂意踏前一步解決。佢認為措施有助保護騎師精神健康,令騎師可於安全情況下策騎並可以以最佳狀態策騎。佢相信所有騎師都會有所得益。

Source: SCMP
Photo: HKJC

bottom of page