top of page

【新配搭】杜俊誠將策「萬勝飛」攻英皇錦標

Homan

19 July 2022 at 9:24:42 am

早前「萬勝飛」(Mishriff)馬主Prince Faisal未有與騎師易健寧簽下主帥合約,旗下賽駒預計會交比唔同騎師執韁。

「萬勝飛」將於本週六出戰英皇錦標,今日Racing Post報導,「萬勝飛」將會交由杜俊誠執韁出戰,杜俊誠將會首次為該駒執韁。高仕登接受訪問時表示有關決定係與馬主商量後決定。而同馬房嘅「上流貴婦」(Emily Upjohn)將會交由戴圖理策騎,睇下兩駒喺今個星期六表現如何喇!

Source: Racing Post
Photo: Racing Post

bottom of page