top of page

【新挑戰】南非張敬軒將轉戰南澳

Homan

20 July 2021 at 10:12:42 am

南非騎師麥偉利雖在港成績唔算出眾,但其外貌與香港歌手張敬軒相似,令人留下深刻印象。

麥偉利預計會於八月尾起開始南澳既策騎生涯,佢於Racing.com既訪問中提及自己會嘗試以南澳為策騎基地,意味著佢至少會於當地策騎一段頗長既時間。麥偉利仍然係見習生時已曾到墨爾本客串,對澳洲並不陌生,但今次係佢第一次於當地長時間策騎,要建立支持都唔容易。

麥偉利今季當地頭馬數字唔算好多,有44場頭馬,得勝率為百分之十。現年只係24歲,仍然有時間可以去唔同地方闖下,搵一個適合自己策騎既地方。佢將於八月初飛抵南澳,預計會係酒店隔離兩周,再開始策騎。不過當地即將封城,未知會否影響佢既行程

Source: Racing.com
Photo: HKJC @ 綠茵闖蕩

bottom of page