top of page

【擴展版圖】馬漢雅與游達榮將租用NSW馬會擁有訓練設施

Tony

19 May 2023 at 4:33:03 am

主力喺維省嘅練馬師馬漢雅與游達榮(Ciaron Maher & David Eustace)早前表示有意喺新南威爾斯州(NSW)設立馬房,近日佢地決定租用NSW馬會擁有嘅先進訓練設施,開始踏足NSW。

被馬漢雅與游達榮相中嘅訓練設施為2021年NSW馬會購入嘅前Waratah Thoroughbreds擁有位於Southern Highlands嘅訓練設施。該訓練設施佔地97.5公頃,有40個小圍場、四個馬房合共有61個馬格。同時亦擁有1250米嘅草地及沙地跑道、馬匹游泳池、水療、跑步機、高壓氧艙(用於馬匹治療)及海水行馬機。呢個位於Southern Highlands Bong Bong嘅訓練設施被譽為當地最先進嘅訓練設施。

馬漢雅接受訪問時就話呢個訓練設施可以將佢喺維省用嘅一套訓練方法,直接搬黎NSW。而佢預計呢個訓練設施可以比佢訓練嘅賽駒休養、pre-training同全面訓練(full training)。同時亦都可以成為佢旗下幼駒嘅托兒所。

作為租用嘅條件,馬漢雅與游達榮需要確保佢地有80匹賽駒於NSW馬房接受訓練或預備上陣,同時有100匹賽駒正在休養。NSW馬會行政總裁Peter V'landys就話,今次嘅交易可以確保未來有足夠嘅賽駒可以喺NSW上陣。而賽駒嘅質素將有所提升,確保NSW賽馬業嘅收入得以提升。

馬漢雅與游達榮喺近年冒起得相當快嘅馬房,佢地訓練嘅賽駒相當多,同時亦喺澳洲各地都有派馬上陣。今個澳洲馬季,佢地暫時喺全澳洲贏得最多頭馬,合共贏左273場頭馬,比華禮納馬房嘅233.5場都要多。

Source: Racenet
Photo: Racenet
==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page