top of page

【捲入強姦醜聞】法國騎師布達德禁賽期延長六個月

Homan

12 February 2022 at 2:15:21 am

法國冠軍級騎師布達德喺上年五月捲入強姦案,當時佢否認指控。

而法國馬會考慮捲入案件嘅嚴重性,決定先禁賽布達德三個月(相關報導:https://bit.ly/3GJRI7Q),當時指為預防措施。及後去到八月,再延長多到六個月至今年2月16號。

隨著停賽將完結,而案件仍未審結。當地馬會決定再延長停賽期多六個月,意味著佢有機會停賽多達15個月。法國馬會續指,布達德自願停賽,並甘願放棄職業一段時間,以為自身清白辯護。因此,案件一日未完,佢都唔再上陣住。而最終會否再上陣,都要睇呢單案嘅結果。

Source: Racing TV
Photo: HKJC

bottom of page