top of page

【持續施壓】英國練馬師望即時減少賽事及改變各班賽事數目比例

Homan

8 August 2022 at 8:10:44 am

英國星期六大賽日一場無馬排位而取消嘅賽事,引起英國馬圈討論現時賽事結構問題。繼早前蘇兆輝接受訪問時講過認為現時英國賽事過多,以致獎金偏低,令練馬師放棄派馬出戰後,練馬師亦有開腔表態。

練馬師如郗國思、張仕頓及范朗善接受Racing Post訪問時表示賽事現時太多,有即時減少嘅必要,而且某啲班次嘅賽事亦需要減少。郗國思就話現時英國馬會計劃減少約300場賽事。但佢認為仍然減得唔夠,自己建議減少300個賽日,令到賽事數目大幅減少。獎金會因此而提升,同時亦可保證出馬數目上升。

而張仕頓就話現時80至100分嘅賽太多,但事實並無太多合資格賽駒參加,反而55至65分嘅賽駒就有塞車嘅情況,若然可以改善,對英國馬圈未來有幫助。范朗善就直言現時英國賽馬喺英國正在衰退,如果唔可以即時改善問題,會落後於其他賽馬發達地區如澳洲、日本、美國及香港等地。

不過范朗善深信減少賽事並不容易,呢個舉動或會引起博彩公司、馬場及馬房手足,而且大家並非互相合作,尤其咁樣會危及馬場嘅收入。因為英國馬場其中一個收入來源係媒體權利嘅費用,而呢項收入係逐場計,即舉辦場數越多,收入越多。如果無任何補償下減少賽事,令佢地收入下降,相信減少賽事提案會被反對。

英國馬場協會主席Wilf Walsh就話佢地對減少賽事持開放態度,但一旦要減少賽事,就需要證明呢項舉動點樣有利賽馬運動發展。佢就話現時呢刻難以做到即時改變,原因係2023年嘅賽程已經編排好,最快嘅改變應該要去到2024年。佢話願意坐低同所有有關人士一齊商量下最好嘅方案。


Source: Racing Post
Photo: Racing Post

bottom of page