top of page

【情侶檔去澳洲?】奧詩邀杜苑欣策Minhaaj攻渥利盾

Homan

16 December 2021 at 3:51:53 am

澳洲練馬師奧詩(John O'Shea)琴日接受當地電台訪問,透露兩位英國騎師杜苑欣及馬昆或會喺黎緊嘅秋季嘉年華賽期到澳洲客串。

奧詩表示自己希望將由其訓練嘅Minhaaj交由杜苑欣操刀。Minhaaj原由咸頓酋長擁有,但由於對方早前撤出南半球,並輾轉落手現馬主Rosemont Stud Pty Ltd,易主同時亦轉到奧詩馬房。該駒轉馬房於兩場三級賽都能取得頭馬。由於杜苑欣有機會到澳洲客串,佢希望將呢匹短途馬交由對方出戰一級賽。

不過,兩位英國騎師要喺秋季到訪當地客串仍存在變數。由於現時世界各地受到新型變種病毒侵襲,各國嘅出入境限制再次收緊。澳洲馬會亦逐步加強到訪騎師檢疫要求,令兩人到訪當地客串增添變數。

Source: @stevejoseph69
Photo: HKJC

bottom of page