top of page

【從練廿多載】李漢聲贏出第一千場頭馬

Homan

31 August 2021 at 1:07:17 pm

愛爾蘭練馬師李漢聲(Ger Lyons)取得從練以來第一千場頭馬,寫下其練馬生涯新一頁。

練馬師李漢聲琴日於Roscommon憑Offiah贏出第一千場頭馬。鞍上人係簡國能,佢近日打破愛爾蘭最快取得100場頭馬紀錄。李漢聲與簡國能關係良好,上年簡國能策騎李漢聲訓練既「金衣公子」(Siskin)贏得愛爾蘭二千堅尼。

李漢聲自1994年贏出首場頭馬後,用左接近27年先可以贏到一千場頭馬,都相當唔容易。其馬房代表Shane Lyons就話李漢聲唔會複製其他練馬師既做法,佢有佢自己既一套,不時有驚人想法。而每次結果都相當好,令大家覺得佢於練馬上有天賦。馬房上下就認為佢地用左一段頗長時間先到1000場頭馬,希望佢地再到另一個1000場。


Source: the42.ie
Photo: @IrishRacing365

bottom of page