top of page

【實在不易】薛恩道出辛酸 現時在港策騎不易

Homan

22 February 2022 at 6:49:49 am

澳洲騎師薛恩喺星期日策「將王」攻下香港金盃,為賽駒贏得在港首場一級賽及勝利。

賽後佢接受Racing.com訪問,接受當地主持祝賀。同時佢亦講出而家喺香港策騎嘅辛酸。今次佢唔係講有冇支持,而喺眼下嘅疫情嚴峻,要可以繼續跑馬都相當唔容易。

佢表示香港賽馬會付出唔少努力去令賽事可以繼續進行及密切與騎師保持溝通。佢地需要隔離居住,令賽事可以得以繼續進行。「老實講,這是一個惡夢,現時並唔似生活。」但呢個係騎練必須做先可以令賽事繼續進行,一切並不容易。

當然睇到呢到,可能你會覺得薛恩「身在福中不知福」,起碼佢仲有工開,唔會失業。但經過超過兩年嘅疫情,而其他地區又逐步放寬,好難唔會做比較。除左疫情外,大家嘅精神健康都好重要。

訪問:https://twitter.com/Racing/status/1495675766524231680?s=20&t=NqX_9JVklANc1UFECib4pA

Source: Racing.com
Photo: HKJC

bottom of page