top of page

【好針對性啄住曬】新南威爾斯州加獎金 於維省墨盃賽日設新賽事

Homan

9 February 2022 at 5:04:28 am

澳洲有多個州份,每個州份都有自己嘅賽馬機構。當中維多利亞州(維省)及新南威爾斯州獎金會較高。

以往兩個州份都好似互相遷就賽期,如維多利亞州就會喺8至11月,即澳洲春季會有較多大賽,而新南威爾斯州就喺2至4月,即澳洲秋季會有較多大賽。不過近年呢個均衡已逐步打破。

由幾年前新南威爾斯州喺10月新設珠穆朗瑪峰錦標,到及後維省喺3月設All Star Mile,明顯兩個州份都想用高獎金賽事吸引賽駒到當地上陣。而今日新南威爾斯州馬會公布,將投入二千七百萬澳元(約一億五千萬港元),增加當地賽事獎金及改善設施。當中會喺下個澳洲馬季起,11月嘅第一個星期二新設一項總獎金達二百萬澳元(約一千一百萬港元)。該賽事會喺蘭域馬場上演並會新南威爾斯州25場鄉鎮馬場盃賽之一。

另外亦會新設一項1800米賽事,總獎金同樣為二百萬澳元。該項賽事預計喺11月5號玫瑰崗上演。而不同賽事嘅獎金都有所提升,如春季冠軍錦標將提升至總獎金二百萬澳元及雲絲仙子錦標由總獎金五十萬澳元升至七十五萬澳元(約四百一十六萬港元)。

除賽事獎金外,新南威爾斯馬會亦投放六百萬澳元(約三千三百萬港元)改善和域園馬場設施,包括改善落雨時嘅場地情況。

Source: Racnet
Photo: Racenet

bottom of page