top of page

【多野諗】杜拜司馬經典賽冠軍「大帝」放眼哩半一級賽

Homan

28 March 2022 at 1:47:28 pm

日本賽駒「大帝」(Shahryar,シャフリヤール)以首匹日本打吡冠軍身份勝出杜拜司馬經典賽,賽後幕後當然相當開心,同時亦都賽駒寄予厚望。

練馬師藤原英昭表示一早部署出戰杜拜司馬經典賽,畢竟呢項賽事與其日本打吡路程一樣。嚟到杜拜後操練良好,佢賽前對「大帝」嘅狀態充滿信心。結果「大帝」亦能交出頭馬,為藤原英昭帶來第一個杜拜司馬經典賽冠軍。

藤原揚言會部署「大帝」出戰各項哩半一級賽,無論海外及日本國內。現時喺佢腦海中,佢考慮過美國育馬者盃草地大賽、法國凱旋門大賽及日本盃等。不過最終決定相信仍要同幕後嘅一口馬主團體Sunday Racing商量後先會有決定。

Photo: Dubai Racing
Source: 日刊スポーツ

bottom of page