top of page

【團體戰】神奇百萬賽日增兩高獎金賽事

Homan

10 January 2022 at 3:32:49 pm

神奇百萬賽馬日為澳洲其中一個高獎金賽日,佢喺神奇百萬拍賣會舉行期間嘅星期六會有賽事舉行。

除左神奇百萬兩歲經典賽、神奇百萬三歲堅尼等高獎金賽事外,賽會不斷搞搞新意思,來年將會增設兩項賽事,令全日嘅賽事總獎金高達一千一百七十五萬澳元(約六千六百萬港元)。

兩項增設嘅賽事分別喺The Magic Millions The Syndicate,即參賽馬馬主為賽馬團體,而賽駒要由第一場由該賽馬團體擁有或賽駒擁有為20位或以上人士。而該場賽事將會允許三歲或以上賽駒上陣,途程為1200米,總獎金為一百萬澳元(約五百六十萬港元)。

另一項將於2023年設立嘅賽事仲有The Magic Millions The Debut,為一場900米賽事。對象為所有未有出賽嘅兩歲馬,而總獎金達五十萬澳元(約二百三十萬港元)嘅賽事,為全球最高獎金嘅新馬戰。睇黎到時爭出賽位都爭餐懵。

賽會就希望新設多兩項賽事,可以吸引更多練馬師或馬主部署呢個賽日。令更多人關注昆士蘭嘅賽事。

Source: Racing.com
Photo: mygc

bottom of page