top of page

【因可卡因事件停賽三個月 莫艾誠:我曾想過就此引退】

Homan

26 February 2021 at 8:43:54 am

莫艾誠早前因藥檢樣本對可卡因呈陽性,而被罰停賽三個月。(https://bit.ly/2JhWtxD)而正值停賽期間既莫艾誠早前接受My Sporting Mind訪問時表示自己當時受到極大壓力,曾經想過此引退。

縱然證實佢自己並無服食可卡因,但藥檢樣本受污染,佢責無旁貸。當時法國馬會判刑時表示,騎師有責任確保樣本不受污染。因此罰呢位英國冠軍騎師由十二月停賽至三月。

傳媒於八月廣泛報導時件,而裁決則於十一月公布,莫艾誠坦言當時因未知自己需停賽幾耐,承受極大壓力。當時佢睡眠質素欠佳,而且選擇收埋自己。事實上,當時佢既頭馬百分比亦有所下滑。最終能夠保住2020年冠軍騎師頭銜靠既係早段表現出色。

去到十一月,法國馬會確認莫艾誠需停賽三個月,佢感到相當失落,一度想過就此引退,佢認為馬圈會就此離棄佢。停賽期間早期,佢一路諗自己有咩應該做,亦同時發展左場地障礙賽為興趣。「爬得越高,跌得越痛」,佢就一直思考應唔應該於平地賽復出,擔心自己未必可以承受當中既反差。

莫艾誠身邊既人,一直都未有放棄莫艾誠。無論係朋友、佢既僱主卡塔爾賽馬團體都相當關心佢,一直同佢聯絡,確保莫艾誠並無做傻事及酗酒。

過來人既經歷往往可以協助其他人走出困局。傳奇騎師戴圖理主動與莫艾誠聯絡,並叮囑佢千其唔好誤入歧途。莫艾誠表示佢相當清楚戴圖理既故事,並親眼見到當時因可卡因停賽既戴圖理,當時佢睇黎相當潦倒,根本唔似一個騎師。但隨後復出,於身心都有所強化,並為Al Shaqab及高仕登工作。佢既騎師生涯亦帶來轉機,而戴圖理亦成功把握機會再次登上高峰。佢預計自己復出或者會面對其他人既非議,但佢希望大家可以比次機會佢證明自己。

莫艾誠將會於3月12號刑滿復出,而首項大賽機會將會係杜拜世界盃賽馬日。而佢將會策騎日本代表出戰,佢表示相當驚喜,且看能否成為佢復出後首項大賽。

Source: Racing TV

bottom of page