top of page

【和平分手】皇權賽馬集團與蘇兆輝不再續約

Homan

26 October 2021 at 8:11:41 am

現年40歲嘅蘇兆輝近年為皇權賽馬集團(King Power Racing)擔任主帥,過近日消息指蘇兆輝將不獲續約,意味著佢將會回復自由身。

祖籍巴西嘅蘇兆輝曾於2015、2017及2018年三奪英國軍騎師寶座,為同時被當時新興嘅皇權賽馬集團收歸下擔任主帥。三年過去,蘇兆輝曾策「浪子凱曲」(Donjuan Triumphant)贏得英國冠軍短途錦標及「冬勁」(Winter Power)下楠索普錦標。或許賽駒質素不似預期,蘇兆輝亦難以有所發揮。

蘇兆輝表示今次屬「和平分手」,但而家佢唔係好知有啲咩好做。有啲朋友就話不如番黎香港客串,但唔知而家檢疫仲係咁麻煩,會唔會令呢位顧家騎師長期離開英國呢?

Source: Racing Post
Photo: HKJC

bottom of page