top of page

【合理判斷?】「勇戰神駒」避戰日本寶塚紀念賽

Homan

26 May 2022 at 3:59:39 pm

2020/21馬季最佳長途馬「勇戰神駒」原本報名出爭六月尾寶塚紀念賽,但隨住上星期日嘅遮打盃後,幕後決定放棄遠征。

「勇戰神駒」喺上月尾嘅女皇盃跑入季軍後,萌生遠征寶塚紀念賽嘅念頭。當時指會根據遮打盃嘅賽果再決定會否到日本參賽。結果「勇戰神駒」以六個多馬位敗於「將王」蹄下,更被發現喘鳴。苗禮德今日接受訪問時表示佢地觀察「勇戰神駒」賽後情況後決定放棄遠征計劃,認為佢現時並不適合遠征。

「勇戰神駒」放棄遠征,意味著今個馬季未有賽駒遠征參賽。

Source: SCMP
Photo: HKJC

bottom of page