top of page

【吃力不討好?呂健威話無馬房員工肯上去做開荒牛】

Homan

19 May 2020 at 10:44:09 am

現時馬會規定所有設有從化馬房既練馬師可以訓練七十匹賽駒,比只有香港馬房既練馬師多出十匹。

練馬師呂健威就話自己本來希望下季可以係從化設倉,不過呢位打吡練馬師就話自己馬房入面冇足夠人選肯去從化睇住個馬房,故放棄來季於從化設倉。佢認為從化馬房順利運作至少需要一位副練、一位領班及一個騎馬人。

然而,佢由今季初開始問,到而家都冇人肯。起初有馬房員工肯上去,不過隨著時間過去,佢地都改變左諗法放棄做開荒牛。睇黎要促成從化倉相信都唔係容易。而威哥都冇強求佢既馬房員工前往從化工作。

而威哥就表示相當可惜,因為佢而家設有從化馬房既話,可以紓緩其爆倉壓力,畢竟佢而家有59匹馬係馬房。

Source: SCMP

bottom of page