top of page

【可能啦】呂健威:「我認為呢場應該係『金鎗六十』最後一戰」

Homan

29 April 2024 at 6:01:30 am

「金鎗六十」日前於濕地上演嘅冠軍一哩賽直路上未能交出往常後勁。

賽後練馬師呂健威接受訪問時認為「金鎗六十」表現仍然唔錯,只係因為喺濕地角逐,未能交出預期水準。何澤堯賽後亦表示星期日嘅天氣未能令「金鎗六十」交出表現,縱使起步後佢已經處於有利位置,但喺呢種場地下,最後直路上未能交出走勢。

呂健威被問是否退役時,佢就話佢相信呢場會係「金鎗六十」競賽生涯最後一仗。佢會再同馬主陳家樑先生商討,但「金鎗六十」來年將屆九歲之齡。睇下之後會唔會有消息公布喇!

Source: SCMP
Photo: HKJC
==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page