top of page

【反制紐約馬會】法庭批禁制令制紐約馬會 巴富達禁令暫解除

Homan

15 July 2021 at 3:07:51 am

美國殿堂級練馬師巴富達早前被指旗下既Medina Spirit被指違規用藥,雖未被肯塔基州禁賽,但紐約馬會於5月17號禁巴富達訓練賽駒於紐約馬會轄下既三個馬場:沙拉托加、貝蒙園及雅基特派馬上陣(相關報導:https://bit.ly/3rabC5G)。

及後巴富達及其律師團隊控告紐約馬會,指對方並無相關權力禁止持有練馬師牌照人士派馬上陣且違反今次禁令有關程序。案件於當地時間7月14日續訊,法庭指紐約馬會於執行禁令未有舉行一場聽證會,允許巴富達有抗辯機會。做法對巴富達不公,且違反有關程序,因此頒下禁制令暫制止紐約馬會禁巴富達馬房派馬於紐約馬會轄下既三個馬場上陣。

紐約馬會代表指法庭初步確認佢地有權禁止任何不利於賽馬人士在轄下既三個馬場派馬上陣,但過程中紐約馬會涉及跳過程序而令禁令被解除。佢地會再研究判詞,再決定是否上訴。

而巴富達一方歡迎法庭判決,認為法庭有保障到佢地既權益。代表律師W. Craig Robertson III接受訪問時透露佢地暫未知下一步會如何,但相信要等紐約馬會既取態,佢地先考慮如何應對。因此,佢地暫時未有結論。

以南加州為策騎基地既巴富達甚少派馬參加紐約州既普通賽事,不過佢不時派馬參加當地高獎金賽事,尤其於夏天時各項一級賽。

雖然禁令暫時解除,但巴富達近12個月內5度捲入違規用藥事件,或許要甩身都唔係咁容易,相信仲有排搞。

Source: Bloodhorse
Photo: Bloodhorse

bottom of page