top of page

【出發南非】蘇銘倫下個月出戰南非一級賽

Homan

16 December 2022 at 6:21:04 am

蘇銘倫十月初因肘擊黎應揚而被罰停賽60日,佢嘅停賽期於13號屆滿,可以開始策騎上陣。

佢早前與騎師經理人Giovanni Laplace分道揚鑣。而來年1月1號起,騎師經理人由Hervé Naggar接任。該經理人旗下有杜滿樂、柏兆雷、Simon Planque及貝朗迪。Hervé Naggar將會協助蘇銘倫搵坐騎。

說時遲,那時快,蘇銘倫將會喺下個月7號於南非上陣,屆時佢會喺南非凱尼沃斯馬場策騎Golden Ducat出戰一級賽L'Ormarins King's Plate。

Source: Equidia
Photo: HKJC
==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page