top of page

【冠軍賽馬日後】潘頓下季去向已定 冠軍賽馬日後公布

Tony

27 April 2023 at 4:30:11 am

騎師潘頓月前表示自己會喺今月底就自己下季嘅去向作決定,究竟會係今季後離開返澳洲定下季續留香港,佢就話自己已經落左決定。

據Racing.com報導,佢早前同馬會商討來季去向,並已經落左決定。佢將會喺今月底冠軍賽馬日後公布。潘頓特登冠軍賽馬日後講,未知係咪唔想喺大賽前搶去焦點,但相信係同馬會商量完先會有呢個決定。

潘頓去定留,過幾日就知。不過佢近日接受另一個媒體Racenet訪問就建議「金鑽貴人」出戰珠穆朗瑪峰錦標。由於珠穆朗瑪峰錦標是一場需要獲得參賽席位嘅賽事,潘頓就話擁有參賽席位嘅團體已經向「金鑽貴人」嘅幕後提出交涉,如果答應嘅話,「金鑽貴人」就可以獲得出賽權,進軍呢項極高獎金嘅短途賽。

潘頓就話「金鑽貴人」幕後現時有意喺主席短途獎後出戰日本安田紀念賽,首戰一哩賽事。佢就話「金鑽貴人」需要首戰一哩且面對實力接近嘅日本代表,加上東京競馬場末段需要上斜,對「金鑽貴人」能否應付抱有疑問。

如果「金鑽貴人」會以珠穆朗瑪峰錦標,「金鑽貴人」將會喺休季一段短時間後以珠穆朗瑪峰錦標作季內首戰。潘頓就話唔擔心,「金鑽貴人」嘅季內初出戰通常表現都好好,充滿新鮮感。

究竟到時潘頓會以香港賽馬會公司騎師身份定係長駐澳洲騎師身份為「金鑽貴人」執韁呢?過多幾日就會知道喇!

Source: Racing.com, Racenet
Photo: HKJC
==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page