top of page

【再接再厲】南非騎師希威森再次來港客串

Homan

26 October 2021 at 7:52:40 am

南非騎師希威森上個南非馬季重奪冠軍騎師寶座,原定於今年8月底左右到日本客串,可惜當時當地疫情嚴重,且一直未有開關比外來騎師客串。因此希威森一直於南非策騎。

不過呢位冠軍級一直想再次往外闖,香港馬會牌照委會員公布,希威森再獲發客串牌照。佢會由11月26日策騎至來年7月16日,意味著佢可以策騎至季尾。希威森上次來港客串半季,僅得三場頭馬。距離上次來港隔左一年多,未知今次係咪有所成長,但相信馬迷都只會持觀望態度,睇下希威森係咪有所不同。

Source: HKJC
Photo: HKJC

bottom of page