top of page

【兩歲跑到七歲】灰馬一級賽盟主「旺蝦王」退役

Homan

26 May 2022 at 2:22:05 pm

「旺蝦王」出自Denman,自兩歲起就喺香港出道。當時已經相當成熟並每次出賽都相當受注目。

「旺蝦王」服役上陣31次,贏得12場頭馬。當中包括百週年紀念短途盃冠軍、三場二級賽及一場三級賽冠軍。「旺蝦王」喺服役期間絞腸痧,好彩經過手術成功救番。但佢唔單止救得番,佢仲可以出賽上陣,都真係唔容易。今季踏入七歲後,戰鬥力明顯大不如前,結果於上星期嘅沙田銀瓶後,幕後決定引退呢匹短途好手。

暫時未知呢匹灰馬退役會去邊度頤養天年,但根據近年香港贏得一級賽冠軍嘅「習俗」,睇黎去Living Legends同其他前香港馬一齊住嘅機會都唔細。無論如何,祝願佢退休生活愉快。

Source: SCMP
Photo: HKJC

bottom of page