top of page

【兩匹香港打吡冠軍成紐西蘭賽馬福利大使】

Homan

4 December 2020 at 6:31:43 am

2016年香港打吡冠軍及2015/16香港馬王「明月千里」及2018年香港打吡冠軍「平海福星」退役後都番到自己既出身地紐西蘭Highden Park頤養天年。

近日當地馬會就想佢地出任紐西蘭賽福利大使,想透過呢兩匹馬既例子去宣揚紐西蘭賽馬既福利。呢兩匹既軌跡相當接近,都係於紐西蘭出生及成長。出賽一段短時間後就被售予香港,於香港完結競賽生涯就回到紐西蘭退休。

當地馬會希望以呢兩匹香港打吡冠軍作為紐西蘭賽馬福利既模範。佢地將於聽日湛頓(Trentham)馬場第二場後,同馬迷們見下面,當地馬會會順便介紹佢地既新角色。

Source: racingnews.co.nz

bottom of page