top of page

【全民檢測第一滴血】未來兩個賽馬日唔會有從化返港馬

Homan

17 March 2022 at 3:56:59 am

早前有消息就話香港將會喺3月尾做全民檢測期間,香港賽馬賽事會暫停。不過隨住香港政府決定將抗疫重點轉到其他方向,睇黎就算做全民檢測都唔會短期內發生嘅事。

不過近日深圳實行全民檢測,從化訓練中心賽駒因當地封城未能運往香港。因此,香港賽馬會對外公布,今日同聽日嘅跨境運輸會暫停,佢地預計深圳全民檢測將於今個星期日完成,下星期二賽駒跨境運輸會恢復。而嚟緊兩個賽馬日,即今個星期日及下個星期三只允許現時身處香港馬房嘅賽駒上陣。

Photo: HKJC
Source: SCMP, HKJC

bottom of page