top of page

【傾向四歲系列】高伯新期待「蟲草成名」出戰經典一哩賽

Homan

25 January 2023 at 9:12:37 am

四歲系列首關香港經典一哩賽將會喺今個星期日上演,眾多報名馬中最高分賽駒「蟲草成名」未曾有1400米經驗,一直未確定是否出戰。

練馬師高伯新琴日接受SCMP訪問表示,「蟲草成名」以111分成為全組最高多分賽駒出戰,為一大優勢。雖然有唔少人質疑賽駒賽前並無任何路程經驗,但佢相信賽駒可以應付,並期待佢喺經典一哩賽交出好表現。「蟲草成名」預計會交由巴度策騎出戰。

雖然「蟲草成名」有報爭百週年紀念短途盃,但高伯新預計「蟲草成名」唔會再與「福逸」喺該一級賽碰頭。

Source: SCMP
Photo: HKJC

==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page